Algemene voorwaarden Voor de Dedicated Server

Algemene voorwaarden
Voor de Dedicated Server van Amen Nederland

Deze Service Order(SO) vormt een integraal en inhoudelijke deel van General Services Conditions (GSC). De GSC en deze SO bepalen de voorwaarden voor de levering van de Dedicated Hosting Server bij Amen Nederland naar de Klant.
De voorwaarden die met hoofdletter beginnen, gebruikt in deze SO zullen de zelfde betekening hebben als die van de GSC. Het commerci‘le aanbod gepubliceerd online op de website van Amen Nederland vormt een integrale onderdeel van deze voorwaarden.

1 Ð Definities
Administratie: Alle eventuele activiteiten op de Server. Deze activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, opslag ruimte, transmissie, update, distributie en configuratie van gegevens en/of applicaties etc.
Datacenter: gebouwen waar de apparaten, verhuurd aan de klanten op grond van deze overeenkomst, worden bij elkaar ondergebracht met andere elektronische apparaten. De apparaten zijn aangesloten op het Internet en aan de stroomaansluiting.
Hardware: Het apparaat (of de apparaten) verhuurd aan de Klant;
KVM Access: (“Keyboard, Video Monitor, Mouse”) betekent de remote acces waarmee de Klant zijn/haar apparaat kan bedienen via een andere computer.
Software: Besturingssysteem (Linux of Windows) en extra software ge•nstalleerd op de machine, afhankelijk van het aanbod aangeschaft.
Nettiquette: Een set van gedragsregels die, hoewel niet opgelegd zijn door de regering van elke Staat, moeten nageleefd worden bij het gebruik van het internet, omdat ze worden gedeeld door een groot aantal internetgebruikers.
Remote bewerkingen: elke en alle bewerkingen die worden uitgevoerd vanuit een ander werkstation dan het systeem console. Meestal is het acces aan de server via een internetverbinding.
Controle Paneel: PrivŽ online omgeving by Amen Nederland gereserveerd voor de Klant, alleen toegankelijk na identificatie met de login en het wachtwoord, waardoor de Klant de server can beheren.

2 – Beschrijving van de Dedicated Server

De Dedicated Server bestaat in de levering door Amen Nederland aan de Klant van een dienst die bestaat uit:
– Verhuur van hardware
– Woningdienst
– Initi‘le leveren van het besturingssysteem, door de Klant gekozen tijdens het aankoopproces
– Initi‘le software-installatie afhankelijk van het aanbod
– Beschrijving van de installatie procedure die de Klant uit zal voeren via het Controle Paneel
– Aansluiting van het apparaat aan het netwerk
– Internet bandbreedte
De servers van Amen Nederland worden verhuurd aan de klanten. De servers zijn in het datacenter van Amen Nederland, in Europa, en zijn verbonden met het telecommunicatienetwerk.
De Dedicated Server wordt aangeboden via verschillende formules, elke met specifieke technische kenmerken als bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Amen Nederland, samen met de toepasselijke economische termen.
Amen Nederland informeert de Klant dat het niet mogelijk is om zowel het Linux als Windows systemen op dezelfde server te hebben tegelijk.
De keuze van het type besturingssysteem (bijvoorbeeld Linux of Windows) en het type server ligt uitsluitend bij de Klant, die volledig verantwoordelijk is voor de gemaakte keuze. Tussen het periode van de geldigheid van deze Service Order, kan de Klant via het controle paneel de installatie van het gekozen besturingssysteem maken op het apparaat. Op verzoek van de Klant om doorgestuurd te worden door een procedure aangegeven in het controle paneel, kan Amen Nederland het basissysteem opnieuw instellen tijdens de geldigheid van de Service Order, met het afrekenen van de verbonden kosten aan de Klant. Bij het instellen van een nieuw besturingssysteem, worden alle gegevens van het apparaat op het moment van het verzoek verloren. Als gevolg hiervan, adviseert Amen Nederland de klanten een volledige back-up van al deze gegevens te maken, onder hun eigen verantwoordelijkheid, voor het aanvragen van een verandering van hun besturingssysteem.

3 – Voorwaarden voor de Dedicated Server
Housing: Het housing service bestaat uit de bewaring van de hardware verhuurd aan de Klant, in de datacenter in Europa van Amen Nederland. In ieder geval, Amen Nederland behoudt zich het recht om het apparatuur te verhuizen naar een andere datacenter dat Amen Nederland gepast vindt, door middel van een schriftelijke kennisgeving, aan de Klant. De service functies en operationele procedures voor gebruik door de Klant worden zoals aangegeven in de offerte.
De Klant mag de software alleen gebruiken via remote acces. De Klant zal zijn / haar wachtwoorden in voeren om toegang te krijgen tot de dedicated server via het Controle Paneel. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden. Hiervoor adviseert Amen Nederland om alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om wachtwoorden veilig te houden en het systeem beschermd te hebben tegen misbruik door derden. Amen Nederland zal de Klant het wachtwoord voor toegang van de administrator niveau voorzien, waarvan Amen Nederland de grootste mogelijke veiligheid garandeert. Echter, is de Klant verplicht de toegewezen wachtwoorden bij de eerste toegang te veranderen en ze bewaren met de grootste vertrouwelijkheid; bijgevolg, is de Klant volledig verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door het gebruik van de genoemde wachtwoorden door derden die bewust zijn van het zelfde als gevolg van onachtzaamheid van de Klant. De Klant accepteert en herkent dat hij / zij nooit toegang zal krijgen tot het datacenter.
HARDWARE: De Hardware verhuurd aan de Klant wordt gedekt door technische steun van de fabrikanten daarvan, in overeenstemming met de voorwaarden en procedures vastgesteld door de fabrikanten in kwestie. Geen verdere technische bijstand moet worden voldaan door Amen Nederland. Geen hardware interventie kan op de toegewezen machine worden uitgevoerd.
De hardware wordt niet gedekt door de verzekering met betrekking tot enige en alle consequenties van machinestoring, zoals, bij wijze van voorbeeld, het verlies van gegevens of infectie door computervirussen. Bijgevolg, in alle gevallen moet de Klant verantwoordelijk zijn om, op kosten van de Klant, de software en / of inhoud die is opgeslagen op de hardware te verzekeren. In het geval van een storing met het apparaat, zal Amen Nederland reparaties en vervangingen ondernemen maar tot de limieten aangegeven in de garanties van de fabriekant gegeven aan Amen Nederland. Klanten die ge•nteresseerd zijn in de dekking van de risico’s van storingen en / of afbraak van de Hardware, moeten onafhankelijk bijzondere verzekeringscontracten maken in zo’n verband, op eigen kosten en risico. De Klant is verplicht, onder eigen verantwoordelijkheid, zich te onthouden van de overdracht van de Hardware verhuur aan derden voor welke reden of wat dan ook veroorzaken, en te respecteren en te zorgen dat elke en alle derde partijen de rechten van Hardware van Amen Nederland respecteren. Onderhuur de Hardware gehuurd door Amen Nederland aan de Klant, wordt verder uitdrukkelijk verboden.
De Klant kan op elk moment, de aanschaf van een verschillende of een andere Dedicated Server aanbod maken via het Controle Paneel. In zulke geval zal een nieuwe server besteld moeten worden door de Klant en de bijbehorende nieuwe dienst contract zal toegepast worden op de nieuwe server. De Klant is ervan op de hoogte dat bij het bieden van een andere server, een nieuwe machine wordt toegewezen aan hem / haar en dat er geen vervanging of overschrijving is van de procedure tussen de servers. Bijgevolg (i) verbindt de Klant zich ertoe om een back-up van de volledige inhoud van zijn / haar huidige machine te maken voor het aanvragen van het uitschakelen van de huidige server en (ii) accepteert het om een hele nieuwe installatie en configuratie te maken van de gegevens op de nieuwe server. Amen Nederland is niet verantwoordelijk, op geen enkele manier in dit verband.
SOFTWARE: De software op de server ge•nstalleerd wordt geleverd door toonaangevende software makers en kan gebruikt worden op verschillende manieren volgens de behoeften van de Klant. Bijgevolg, Amen Nederland informeert en de Klant houdt er rekening mee dat de tegenprestatie voor de dienst afhankelijk is van de verschillende manieren waarop de software wordt gebruikt in overeenstemming met de eigen keuzes van de Klant. De gedetailleerde lijst van de verschillende mogelijkheden van het gebruik worden vermeld in de aanbieding.
INTERNET BANDBREEDTE: Amen Nederland verbind de levering met internet connectiviteit. De bandbreedte geleverd is zoals aangegeven in de aanbieding. Amen Nederland zal de bandbreedte in feite gebruikt door de Klant steeds naar kijken. In ieder geval, Amen Nederland behoudt zich het recht om de bandbreedte te beperken voor zover dit aangegeven is in de aanbieding, in welk geval Amen Nederland niet verantwoordelijk is voor storingen van de diensten als gevolg van overtreding van de bandbreedte door de Klant.
VERKEERSBEPERKINGEN: De Dedicated Server impliceert een limiet op het verkeer, zoals vastgesteld in de aanbieding. Indien de Klant weigert te voldoen aan die bepalingen of boven de grens is van de hierboven gestelde beperking, Amen Nederland behoudt zich het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst, zonder dat er een waarde aan de Klant geretourneerd is in dit verband. De Klant is de enige verantwoordelijke voor een van de directe en indirecte gevolgen van deze opzegging.
STEUNING: Amen NederlandÕs assistentie is exclusief voor verzoeken met betrekking tot de reikwijdte van de bevoegdheid van Amen Nederland, inclusief alle gebruikte hardware, het besturingssysteem en de Controle Paneel op de eerste installatie van de server, evenals de standaard configuratie en gebruikerslicenties, connectiviteit met het lokale netwerk en internet, en in het algemeen in alle gevallen waarin de Klant geen toegang tot de toegewezen server heeft, beperkt tot taken van de toegankelijkheid herstellen. Dit sluit gepersonaliseerde configuraties van de besturingssystemen en Controle Paneel met de server op een later tijdstip door de Klant geleverd en ge•mplementeerd, alle software die direct of indirect ge•nstalleerd is door de Klant, ook al is het freeware of onder licentie, evenals de configuratie van de laatste, en in het algemeen alle activiteiten die door de Klant zijn gemaakt en niet opgenomen zijn in deze dienst bestellen en die niet onder de voorwaarden vallen. Om voor hulp te vragen bij het onderhoud, moet de Klant een verzoek sturen door de toegang tot de relatieve sectie op het Controle Caneel op www.amenworld.nl.
Steuning wordt verleend door Amen Nederland 24/7/365 zoals hier aan gegeven: op weekdagen 10:00-19:00, wordt door de hulp team in Portugal ontvangen, terwijl op vakantie, in het weekend en buiten kantooruren wordt het doorgegeven aan de toegezonden 24H team in Reading (Berkshire) en exclusief in het Engels.
KVM ACCES: De Klant kan profiteren van de KVM toegang tot zijn / haar machine door het vragen van deze dienst en op het correcte moment zoals vermeld in de sectie “bijstand” van deze Dienst Order. Amen Nederland is verantwoordelijk voor het garanderen van de levering van deze dienst aan de Klant zo spoedig mogelijk en, gezien het beperkte aantal KVM-apparaten beschikbaar zijn, op basis van prioriteit en voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de Klant om de relatieve probleem op te lossen.
IP ADRESSEN: Meerdere IP-adressen worden geassocieerd aan de server. De Klant accepteert en herkent dat Amen Nederland zich het recht behoudt om, na voorafgaande kennisgeving, de IP-adressen aan de Klant te wijzigen. De Klant accepteert en herkent dat hij / zij de DNS bij moet werken op basis van het IP-adres waar het bijgevolg nodig is.

4 – Verplichtingen van de Klant
REGELS VOOR HET GEBRUIK: De Klant verbindt zich ertoe de Dienst te gebruiken in overeenstemming met artikel 8 van het SGR en de bepalingen van dit SO evenals enige en alle andere regels en voorschriften. Amen Nederland zal geen enige controle of toezicht op de inhoud van de server beheerd door de Klant uitvoeren.
Voor de gehele looptijd van deze SO, wordt de hardware gehuisvest bij Amen NederlandÕs datacenter en de Klant is gebonden, onder eigen verantwoordelijkheid van de Klant en voor eigen rekening:
– Om de hardware te gebruiken in overeenstemming met enige en alle wettelijke bepalingen en andere voorschriften, met inbegrip van de plaatselijke bepalingen, die de werking en het gebruik van de hardware gaan bepalen;
– Om de hardware alleen voor legale en legitieme toepassing te gebruiken;
– Om te voldoen aan elke en alle aanwijzingen die kunnen worden bijgebracht door Amen Nederland met betrekking tot de geschikte en juiste gebruik van de Hardware.
ADMINISTRATIE: De Klant verklaart dat hij / zij de natuur van het internet en de unmanaged dedicated hosting herkent; Bij deze bijzonder manier de Klant herkent en accepteer dat Amen Nederland deze server niet gaat beheren. De Klant hierbij verklaart dat hij / zij de geschikt materiaal, software, kennis, middelen, etc heeft om deze server te beheren en te onderhouden.
De Klant garandeert dat hij / zij deze dienst zal gebruiken in overeenstemming met de specifieke configuratie en technische beperkingen.
BIJ HET ABONNEMENT VAN EEN DEDICATED SERVER, DE KLANT MOET HERKENNEN DAT HIJ / ZIJ DE BEHEERDER VAN DE SERVER IS, EN DAT HIJ / ZIJ DE VERANTWOORDELIJK EN EXCLUSIVITEIT VAN DEZE SERVER HEEFT.
De Klant wordt ge•nformeerd dat Amen Nederland geen firewall of veiligheidsdiensten met de server biedt. De Klant moet ook alle nodige maatregelen nemen om de Server te beveiligen tegen elke vorm van hack, inbraak, inbraakpogingen, aanval, etc. De Klant wordt ge•nformeerd dat Amen Nederland geen gegevens beheerd en / of de Server niet gaat beheren voor de Klant in ieder geval. Trouwens, de Klant blijft is de enige verantwoordelijke voor alle kosten, dat zijn verband met het houden, administratie en beheer van de server.
INITIALISATIE: De Klant moet accepteren en herkennen dat de server alleen beschikbaar zal zijn als hij / zij de besturingssysteem heeft ge•nstalleerd, deze besturingssysteem is geselecteerd tijdens de aankoop stroom. Tot dan, de Klant moet accepteren dat de server niet bereikbaar is. De Klant heeft dan de volledig verantwoordelijk voor het installeren van de geselecteerde Besturingssysteem, volgens de modaliteiten en procedures aangegeven door Amen Nederland. De Klant aanvaardt en herkent dat Amen Nederland niet de correcte installatie van het Besturingssysteem geleverd zal controleren, en zal geen enkele verantwoordelijkheid accepteren in deze geval.
GEGEVENS:De Klant aanvaardt en herkent dat hij / zij volledig en alleen aansprakelijk en verantwoordelijk is voor alle activiteiten die worden ondernomen door dezen Diensten, dat direct of indirect terug gevoerd worden naar de Klant, vooral het inhoud en mededelingen geplaatst, publiceerde , verspreid en verzonden op of via deze Dienst. In alle geval kan Amen Nederland niet gehouden worden op een enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele strafrechtelijke, civielrechtelijke of administratieve fout gedaan door de Klant via deze Dienst. De Klant verbindt zich te verdedigen, en Amen Nederland vergoeden en schadeloos houden tegen alle wettige actie, claims, kosten of uitgaven, inclusief van de redelijk juridische kosten, die voortvloeien om Amen Nederland als gevolg van een storing van de Klant te voldoen aan de verplichtingen veronderstelde en garanties verstrekt door de aanvaarding van deze overeenkomst, en in ieder geval, anders is verbonden met of gerelateerd aan de gebruik van de Diensten door de Klant. De Klant pleegt zich ook aan de regels van Netiquette gepubliceerd op de respecteerde site http://www.nic.it/everything-on.it/netiquette?set_language=en. De Klant, in vooral, garandeert dat de Klant zich zal onthouden van het verrichten, direct en / of indirect, in spammen, namelijk, het verzenden, via e-mail, berichten die niet toegestaan zijn, gevraagd en / of door de aangezochte geadresseerden daarvan. Amen Nederland wijst erop dat naast het feit dat het verboden is volgengs de regels van de Netiquette boven genoemd, spam ook illegaal is volgens de bepalingen van wetsdecreet n. 196/2003, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
In het geval van de aankoop, door de Klant (of voor de opzichten van dit artikel, de Reseller) van de desbetreffende dienst ten behoeve van derden (eindgebruikers), de Reseller zal gezamenlijk, hoofdelijk en aansprakelijk zijn met de uiteindelijke user. Amen Nederland behoudt zich het recht om de Dienst onmiddellijk op te schorten in het geval van, naar eigen goeddunken of door middel van derden ontvangen klachten, Amen Nederland vaststelt dat de Klant zich bezig houdt met activiteiten die de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van dit artikel overtreden.¥
In deze geval, moet de Klant, na kennisgeving, ook via e-mail, van Amen Nederland, onmiddellijk de oorzaak van deze klacht gelijk elimineren of juist documentatie aangeven dat de activiteiten volledig voldoen zijn aan alle toepasselijke wetten en regelgeving. In het geval dat de Klant niet beantwoord op de communicatie van Amen Nederland, heeft Amen Nederland de recht om deze overeenkomst onverminderd onmiddellijk te be‘indigen, en de recht voor de volledige betaling van enige en alle verschuldigde vergoeding hieronder, en ook de recht van vergoeding van alle toekomsten schaden of verliezen dat Amen Nederland kan hebben in dit geval.
De Klant wordt ge•nformeerd dat Amen Nederland niet verantwoordelijk is om back-ups te maken, van gegevens en/of bestanden dat op de server zijn. Bijgevolg zal de Klant deze back-ups zelf doen, door middel van zijn/haar keuze op externe opslagapparaten en onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid.
REBOOT: De Klant kan een reboot doen via het controle paneel op de site van Amen Nederlan, www.amenworld.nl. De Klant aanvaardt en herkent dat de reboot zo snel mogelijk wordt uitgevoerd na zijn actie in het Controle paneel. De Klant wordt ge•nformeerd dat, zoals voor elke reboot van de computer, gegevens kunnen beschadigd worden en dat het mogelijk is dat het niet goed hersteld wordt naar de reboot. De Klant neemt alle nodige maatregelen om dergelijke schade te voorkomen en blijft als enige verantwoordelijk in dat opzicht.
HERINSTALLEREN:De Klant heeft de optie om de besturing systeem opnieuw te installeren op de server, tijdens de geldigheidsduur van de dienst, via het controle paneel. Deze herinstallatie zal zo snel mogelijk uitgevoerd worden naar zijn actie. De Klant aanvaardt en herkent op een formeele manier dat bij het opnieuw installeren van de server, alle gegevens die opgeslagen zijn op de machine op het moment van het installatie definitief verwijderen worden als vervolg van deze actie. Als gevolg Amen Nederland raadt de Klant om een volledige back-up van al deze gegevens te maken, onder hun eigen verantwoordelijkheid, voor het aanvragen van de herinstallatie van de server. De Klant accepteert hierbij dat Amen Nederland geen elke back-up van die gegevens heeft.
LOGS:De Klant word ge•nformeerd dat Amen Nederland geen verbinding gegevens naar de server opslaan, zoals gegevens met de IP-adressen aangesloten aan de server. De Klant verklaart dan ook voortdurend alle maatregelen om de logs te bewaren voor de duur van de contract met Amen Nederland, zelfs na de be‘indiging van de huidige SO of enige andere overeenkomst tussen de Klant en Amen Nederland. De Klant moet alle maatregelen treffen om schade of verlies van bestanden, en geheugen, documenten of enig ander element van de Server, in het bijzonder de logs te bewaren. In dit opzicht is de Klant verplicht om al deze bestanden en documenten op een opslagapparatuur te dupliceren . De Klant aanvaardt en herkent dat hij / zij verantwoordelijk is voor het verstrekken van de logboeken aan de autoriteiten (politie, justitie enz.) op verzoek en dat hij/zij wettelijk aansprakelijk is in dit geval.
KLACHTEN:DE Klant moet de mogelijkheid hebben om een of andere onregelmatigheden in het service te melden door het vullen van een specifieke vorm, beschikbaar online op de volgende site, http://www.amenworld.nl/company/claim.html binnen 48 uur naar de onregelmatigheden in kwestie. Als het vorm hierboven aangeven niet verzonden is, wordt Amen Nederland niet aansprakelijk gehouden.
TOESTELLEN:Amen Nederland beschikt geen Klant titel in elk apparaat. Daarnaast aanvaardt de Klant dat hij/zij nooit fysiek toegang heeft tot de machine.

5 Ð Amen Nederland aansprakelijkheid
Amen Nederland verbindt zich ertoe de beste technologie die op de hoogte is en de beste middelen te gebruiken tot hun beschikking om de diensten te geven die beschreven zijn in het akkoord. Amen Nederland zorgt voor de goede werking van netwerkapparatuur voor Internet-verbinding.
Daarnaast, kan Amen Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten aanzien van vooroordelen en / of afwijkingen ontstaan tijdens de levering van de Diensten, die niet direct met Amen Nederland hebben te makken en/of buiten de technische controle vallen, zoals , maar niet beperkt tot, (i) defecten aan de telefonische en / of elektronische netwerken (ii) uitval als gevolg van storingen in apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Dienst (iii) het verkeerd gebruik van de apparatuur en / of procedures door de Klant of derden om acces te krijgen naar de server, etc.
De Diensten zullen beschikbaar zijn op een best effort basis, met uitzondering van de vereiste om onderhoudswerkzaamheden suspensies uit te voeren. Amen Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen in dienst, en verbindt zich ertoe zo snel mogelijk hetzelfde te verhelpen.
Amen Nederland kan, op elk moment, de dienst onderbreken voor gedocumenteerde redenen van beveiliging van gegevens en / of vertrouwelijkheid, waardoor de Klant kennis over krijgt. Amen Nederland kan, naar eigen goeddunken en voor geplande operaties, de functionaliteit of de kenmerken van de diensten, wijzigen of herzien voor technische redenen, en kennis hier voor geven aan de Klant, 5 dagen tevoren, en in ieder geval zorgen voor adequate service functionaliteit.
Amen Nederland mag in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor Service storingen die voortvloeien uit gebeurtenissen die buiten Amen Nederland redelijke controle zijn, zoals bijvoorbeeld: (i) niet te voorziene omstandigheden; (ii) gebeurtenissen veroorzaakt door derden, zoals, bij wijze van voorbeeld, opschortingen of storingen van de telecommunicatie en / of elektrische voeding diensten of het handelen of nalaten van de bevoegde Registration Authority; (iii) de storing van de terminals of andere communicatiesystemen die worden gebruikt door de Klant.
Amen Nederland is eveneens vrijgesteld van alle aansprakelijkheid in het geval van de vernietiging, verlies, diefstal, beschadiging of verslechtering, zelfs voor een deel, van de hardware, om welke reden of oorzaak die niet leidt tot grove schuld van Amen Nederland deel.
In ieder geval, de aansprakelijkheid die voortvloeit voor Amen nederland met de Klant op grond van vooroordelen die voortvloeien uit deze overeenkomst, mag niet hoger zijn dan het totale bedrag in feite door de Klant aan Amen Nederland betaald in de periode van zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de genoemde vooroordelen.

6 Ð Looptijd
Zoals besloten door de Klant tijdens de aankoopprocedure of daarna, uit zijn Controle Paneel, deze SO kan vervallen a) met of b) zonder stilzwijgende verlenging.
a) In het geval van expiratie met stilzwijgende verlenging en credit card betaling, de overweging uiteengezet in het volgende artikel “Behandeling en betalingen” worden rechtstreeks gefactureerd door Amen Nederland aan de creditcard van de Klant, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die geldig zijn op het moment van de verlenging, zoals ge•llustreerd op het Controle Paneel na de kennisgeving via e-mail. Als Amen Nederland deze kosten niet kan factureren, de overeenkomst kan niet stilzwijgend worden verlengd en zal worden beschouwd als definitief verstreken op het geplande vervaldatum. In dit geval kan de Klant het service verlengen, door het volgen van de hieronder beschreven procedure. In het geval van expiratie met stilzwijgende verlenging en betaling met een andere methode dan een creditcard systeem, zal Amen Nederland 20 dagen voor de vervaldatum de verlenging uit voeren en de factuur stuuren naar de Klant. Deze factuur moet betaald worden in overeenstemming met de daarin vermelde voorwaarden. De factuur en betaling instructies zullen via oppervlak mail worden verstuurd naar het adres geregistreerd in bestanden van Amen Nederland op het moment van de bestelling. Als de Klant de betaling niet maakt tot de beoogde termijn, kan Amen Nederland het service op elk gewenst moment onderbreken, behalve zoals voorzien in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden van de Dienst.
b) In geval van expiratie zonder stilzwijgende verlenging, kan de Klant vragen dat Amen Nederland, via de online procedure door Amen Nederland, de dienst met deze SO te verlengen voor aanvullende, latere periodes door de termijnen die op het controle panel van de Klant zijn en vernieuwen bij de technische en economische omstandigheden in werking wanneer de dienst wordt vernieuwd. Als het niet in de vormen en door de hierboven aangegeven termijnen wordt vernieuwd, wanneer dit zo afloopt, zal het wettig ophouden om enig effect te hebben, zonder dat het nodig is voor Amen Nederland om verdere mededelingen te sturen.
Om het be‘indiging van de dienst en / of verlies van gegevens te voorkomen, moet de Klant de server 7 dagen voor de verloopdatum verlengen. Als de verlenging met overschrijving betaald wordt, zal de Klant het bewijs hier van naar Amen Nederland moeten versturen voor de verloopdatum van de server. De Klant aanvaardt dat in geval van late verlenging, de server misschien niet meer beschikbaar is en dat de gegevens misschien verwijderd zijn; de Klant vrijstelt en verlicht Amen Nederland voor elke verantwoordelijkheid in verband van dit.
In alle gevallen van be‘indiging van de effecten van de overeenkomst en / of de voorwaarden van de dienst eerder beschreven bestaan niet, alle gegevens en informatie door de Klant ingevoerd en alles opgeslagen in de servers van Amen Nederland wordt verwijderd zonder dat Amen Nederland enkele verantwoordelijkheid heeft voor het behouden en/of bewaren. Hierdoor draagt de Klant de verplichting om de gegevens op een andere media te opslaan voor de verloopdatum als de Klant de server niet wilt verlengen.

7 – Behandeling en Betalingen
Overweging, waaronder de setup kosten, voor de gewenste dienst wordt als vermeld in de aanbod.
Het contract voor de levering van de dienst wordt geacht te worden uitgewisseld en uitgevoerd tegen betaling van de tegenprestatie voor de dienst, in overeenstemming met de vermelde procedures in het aanbod.
De prijs voor de verlenging wordt vermeldt door Amen Nederland, toegepast op het moment van de aanvraag van de Klant voor de verlenging, en aangegeven in het Controle Paneel. Het bedrag voor de Dedicated Server moet betaald worden met een creditcard of met behulp van de andere betalingsmethode beschikbaar op de website van Amen Nederland op het moment van de betaling, na het invullen van de betaling vorm tijdens de registratieprocedure.

8.1 Characteristics of the Managed Server Option
8.1.1 This paragraph governs the Managed Server service provided by Amen (known as Managed Server Option). The Managed Server Option is only available for dedicated or virtual servers purchased by Amen and activated for the first time via the Service itself (hereinafter also referred to as “managed mode”).
The special provisions in this paragraph are based, to the extent outlined below, on the regulations envisaged in this SO. Unless otherwise specified, the contractual terms of use for the various types of server purchased remain applicable and valid (dedicated or virtual) as specified in this SO.
8.1.2 On activation of the Managed Server Option, the Client accepts to receive the support of specialised personnel of Amen who will carry out the main tasks related to server system management and configuration of the services of interest to the client. The Client will therefore not be authorised with administrator access to the system. The Client remains free to use the Web Control Panel to enable the configuration of routine server functions and management of the envisaged services and applications. The tasks of server administration performed exclusively by personnel of Amen on explicit request by the Client, on behalf of the latter and in his/her name, are outlined in the Commercial Offer and regard, for example and not limited to: a) the initial configuration of the server, b) installation of the operating system selected by Amen on the basis of needs submitted by the Client, and periodic updates to this system, c) the creation, storage and reset of passwords for access to the Web Control Panel, d) modifications to server settings, e) installation and updates to applications, f) installation and updates to firewalls and security patches according to Client requests, g) maintenance and updates to the system, h) monitoring to ensure correct operation of the server 24/7, i), set-up of FTP logs, HTTP and browsing logs notwithstanding the detailed specifications in art. 8.4, as well as all other routine service management activities as required or requested by the Client, within the functional limits established on the Web Control Panel supplied to the Client by Amen.
8.1.3 On request by the Client, Amen reserves the right to supply additional services with respect to those specified in the Commercial Offer and as stated in this SO, which will be agreed upon and outlined in advance with the Client.
8.1.4 Outside normal working hours (9-5 pm Mondays to Fridays) Amen will only process requests for technical assistance if directly related to the system. This does not include, for example, the installation of products or services, modifications to configurations etc.
8.1.5 The Client acknowledges and accepts that the Managed Server Service does not include management by Amen of relations with third parties supplying services activated independently by the Client on the server (e.g. licenses for applications or software).
8.1.6 The IT resources provided via the Service may be used by the Client in a variety of ways. Amen is not aware of how the Client uses the IT resources provided via the Service. However Amen underlines that certain uses by the Client of these resources, provided via the Service, are subject to specific obligations related to current regulations in force. For example, but not limited to, note that in the case where the Client uses IT resources provided via the Service, to in turn supply “electronic communication services accessible to the public on public communication networks” (e.g. email services), the Client is obliged to fulfil specific requirements related to personal data protection and traffic data storage. For this purpose, it must be noted, as already mentioned, that these obligations refer exclusively to the Client him/herself and therefore must be fulfilled by the latter and not by Amen.

8.2 Obligations and Responsibilities of the Client
8.2.1 The Client undertakes to provide Amen with correct, complete and truthful information and to keep this information updated at all times.
8.2.2 The Client may use the server via the personal Web Control Panel, independently using the related functions therein. The Client undertakes to use the Web Control Panel for independent routine management of the services he/she requires, on entry of the personal access passwords, accepting sole responsibility for any damage that may derive from improper use of the said passwords or unauthorised use by third parties.
8.2.3 The Client undertakes to use the Service in conformity with the provisions of art. 8 of the General Service Conditions and the specifications in this SO, as well as all other applicable regulations and standards, with exclusive responsibility in accordance with the law. Therefore, for the entire application and duration of this SO, the Client is obliged, under his/her sole responsibility and at his/her personal expense, to:
– use the server in compliance with legal provisions, applicable regulations and standards, including local legislation, governing the operation and use of servers;
– use the server exclusively for legitimate and legal purposes;
– observe all and any instructions provided by Amen regarding the appropriate and correct use of the hardware and software installed.
8.2.4 The Client acknowledges and accepts that Amen and technological partners employed for services subject to this contract, may access the data and contents present on the server. This access is limited to operations requested by the Client and strictly necessary to allow the latter correct use of the server.
8.2.5 The Client acknowledges and accepts that he/she is the sole party responsible for the correct and legal use of the data and contents present on the server and for their storage in accordance with legislation, undertaking to adopt suitable technical and legal measures for this purpose. The Client acknowledges and accepts that Amen does not implement any control or supervision of the data, programs, applications and contents present on the server. The Client acknowledges and accepts that he/she is solely responsible for any and all activities performed via the server, as well as any operations performed via the Web Control Panel and/or via the applications downloaded via the latter, notwithstanding the express exclusion of Amen from liability for any damage arising from such activities. Under no circumstances may Amen be held responsible for any conduct in breach of the law or detrimental to the rights of third parties by the Client in the use of the server and/or related to the contents stored therein. The Client undertakes to defend, waiver and release liability of Amen, all companies controlled by or associated with the latter, and any third party suppliers of technology, from and against all legal action, claims for damages, disputes, costs or expenses, including legal fees, potentially submitted to Amen for this purpose.
8.2.6 The Client is informed that Amen does not make backup copies of the system, related configurations or contents present on the Server. Consequently, the Client undertakes to make periodic backups of the server data and contents (texts, images, etc.) under his/her sole responsibility and at his/her personal expense, using the devices provided by Amen or by means of external storage services as selected by the client.
8.2.7 The Client is the sole party responsible for confidentiality of the passwords for access to the Web Control Panel. For this reason, Amen recommends that the Client implements suitable security measures to keep passwords confidential and to prevent abusive access to the system by third parties.
8.2.8 Notwithstanding the specifications of paragraph 8.5.3, the passwords for access to the server as system administrator, held by Amen, shall not be shared. Furthermore, access to the data centre is strictly prohibited under all circumstances.
8.2.9 The client acknowledges and accepts that no changes to the server configuration may be made independently by the Client. In the event that the Client, on his/her own initiative makes changes to the configurations set by Amen, the Client will be exclusively responsible for these changes.
8.2.10 If the Client intends to use the server to perform services governed by specific provisions of standards, or requiring the implementation of special security or protection measures, this must be duly reported to Amen. In the absence of indications to this effect, Amen will apply standard security and protection measures.
8.2.11 The Client is obliged to report any anomalies in the service, by compiling the “Complaints” form accessible from the web site. The complaint should be sent within 48 hours of the occurrence of the fault in question or from when the latter is detected. Failure to send this information within the said time frame will release Amen from all liability related to the service failure.
8.2.12 Re-installation of the operating system is only admitted on explicit request of the Client to the technical personnel of Amen. On re-installation of the new operating system, all data stored on the machine at the time of the request will be lost. In the event of the above request, Amen strongly recommends that the Client makes a complete backup of all the aforesaid data, with the exclusively responsibility of the Client for this operation, before requesting a change of operating system.
8.2.13 The client acknowledges and accepts that the management and update of DNS zones of domains pointed to services and located outside Amen premises will be at the exclusive responsibility of the client, including any fees for updates to the zones of the DNS following changes to the IP address. Amen may not be held liable in any way for any service failures following failure to update the DNS or errors in pointing the latter.

8.3. Obligations and responsibilities of Amen
8.3.1 In providing the Service Amen undertakes to use the best technology available to its knowledge and the best resources at its disposal. Consequently Amen may not be held liable for damage deriving from prejudice and/or anomalies arising during supply not directly attributable to Amen, or which are not within reasonable control of the latter, such as but not limited to: (i) events depending on actions by third parties (e.g. interruptions or malfunctions of services provided by telecommunication operators and/or of electrical lines, or actions or omissions of hardware or software suppliers); (ii) damage due to faults on equipment required for access to the Service (iii) improper use of the equipment and/or procedures for access to the server by the Client or third parties; (iv) events caused by force majeure. In any event, the responsibility of Amen with regard to the Client may never exceed twice the total sum paid by the Client in the 12 months prior to the event causing the aforementioned damage incurred.
8.3.2 Amen shall also be exempt from all and any type of responsibility in the event of destruction, loss, theft, damage or deterioration, even if only partial, of the server and its contents for any reason or cause that is not attributable to serious negligence by Amen.
8.3.3 Amen may at any time and without the obligation to provide notice, put in place routine update or maintenance operations aimed at ensuring adequate security of the server, undertaking to create minimal disruption to the Client. In the event of special maintenance requirements, Amen will provide the Client with advance notice of this event. At its own discretion, Amen may modify or revise, for technical reasons, functionalities or characteristics of the Services, with due notification to the Client.

8.4. Data Controller according to Leg. Decree 196/2003 (Italy)
With reference to establishing this contractual agreement, the Parties acknowledge that they are reciprocally informed in accordance with art. 13 of Leg. Decree 196/2003 (Italy) governing personal data protection (hereinafter: “Data Protection Code” or “Code”) and are obliged to process the relevant data in full compliance with the applicable regulations.
As part of using the Service provided by Amen, in particular, the Client acknowledges his/her role as Controller of all personal data and data of any third party subjects interacting with the Client him/herself and/or with the related web site. Therefore, with regard to the processing of personal data of the aforementioned third parties, and with particular reference to the provision of technical services subject to the supply of the Service purchased by the Client, or to requests by the latter for technical assistance, Amen will act as Controller in accordance with art. 29 of the Data Protection Code, in observance of the instructions as stated in “Appointment of Controller” (Appendix A at the end of this Service Order), to be considered an integral part of this document.

8.5 Duration
8.5.1 The duration of the Managed Server Option is selected by the Client during the procedure for purchasing the associated dedicated or virtual server.
The Managed Server Service may expire a) with or b) without tacit renewal.
a) In the case of expiry with tacit renewal and payment by credit card, the fees as outlined in the article “Fees and Payments” will be charged directly by Amen on the credit card specified by the Client to Amen when signing up for the service with automatic renewal by the Client, according to the terms and conditions applicable at the time of renewal, as indicated in the Control Panel following notification by email. If Amen is unable to charge this payment to the credit card, the contract cannot be renewed automatically and will be considered permanently terminated on the envisaged date of expiry. In this case, the Client may renew the service according to the procedure outlined below. In the case of expiry with tacit renewal and payment with methods other than by credit card, 20 days before the expiry date Amen will arrange for renewal and will send the relative invoice to the Client. This invoice must be paid according to the terms envisaged herein. The invoice and instructions for payment will be sent by ordinary post to the address registered in the archives of Amen at the time of the order or to a different address provided by the client following notification of changes to personal data. If the Client does not proceed with payment according to the envisaged terms, Amen is entitled to suspend the service at any time, notwithstanding the specifications of article 6 of the General Service Conditions, and may engage a credit recovery company and/or a legal consultant of their choice to proceed with recovery of the credit plus interest with the option to charge for legal costs.
b) In the case of expiry without tacit renewal, the Client may request renewal of the Service with this SO from Amen, for additional and subsequent periods within the terms stated on the Client’s Control Panel and according to the technical and pricing terms applicable at the time of Service renewal, following the renewal procedure as outlined by Amen. If not renewed according to the terms and conditions outlined above, on expiry, this SO will no longer be valid and the relative Service will be terminated, without the requirement that Amen sends notification, with no liability of Amen for the maintenance and/or storage of data, contents or configurations applied prior to this date.
8.5.2 The Client may withdraw from the agreement before the agreed expiry date, with advance notice of 15 days, sent in writing to Amen. In this case Amen is not obliged to reimburse any sum for the Service paid for but not used by the Client. In this particular case the Client undertakes to make a backup copy of the entire contents of his/her current machine before requesting deactivation of the current server, thereby releasing Amen from all liability related to this service.
8.5.3 In all cases of terminating or withdrawal to all effects and purposes from this contract, including the cases of expiry and failure to renew the said agreement, Amen will inform the Client of the methods of temporary access to the server to enable the Client to set new credentials for access to the server as system administrator, in order to enable use in “unmanaged” mode. From the time of this notification, Amen is released from any obligation to manage or maintain the server and any other responsibility related to server administration, transferring these obligations exclusively to the Client.

8.6. Fees and Payments
The fees for the Specialist Assistance Service, including costs for set-up, are as indicated in the Commercial Offer sent to the Client. The contract for the supply of the Service is considered concluded and fulfilled on payment of the fee for the selected Service, in accordance with the specifications of the Offer. The cost of renewal shall be as stated by Amen at the time of requesting renewal by the Client, and indicated in the menu of the Control Panel. The sum due for the Service must be paid by credit card or using other methods available on the web site of Amen when making the payment, after compiling the payment form during the registration procedure.

@ @ @

Appendix A : Appointment of Processor of personal data in accordance with Art 29 of Leg. Decree 196/03 (Italy) (known as “Data Protection Code” or “Code”).
Whereas:
– on the basis of art. 29 of the Code, the personal data Controller may appoint a physical person, a legal entity, a public administration or any other body, association or authority as Data Processor;
– the Processor, if designated, must be appointed from those with the experience, ability and reliability to provide sufficient guarantees to fully comply with current regulations governing data processing, including the security profile;
– the Processor must proceed with processing according to the instructions provided in detail by the Controller in writing;
– it is the intention of the Controller to authorise access both by the Processor and those employed to process the data with exclusive reference to the personal data, the disclosure of which is necessary to complete their assigned work tasks;
– the Client and Amen have stipulated a contract governing the service as envisaged in the Managed Server Service Order, which may involve, as part of the supply by Amen to the Client, of technological services related to the supply of the Service or any requests for technical assistance by the Client, for processing by Amen of personal data of parties concerned other than the Client him/herself.
Now therefore:
1) the Client, as Controller of the data and responsible for the decisions regarding the purposes and methods of processing the personal data of third parties interacting with the Client him/herself or with the web site for use of the Service (herein known as “Third parties”), appoints Amen with registered office in Viale della Giovine Italia 17, Florence 50122 – Italy, as Processor of the personal data of the aforementioned third parties as part of the work assigned within the contractual agreements in progress.
2) In any event, the Controller appoints the Processor with all – and exclusively – operations involved in the processing of third party personal data for the purposes of providing the technological services related to the supply of the Service, necessary to fulfil all contractual obligations and to enable maintenance or technical assistance as part of the standard functions of the Service or on request by the Client.
The Controller undertakes to formally notify the Processor of any variation that may be necessary in the data processing procedures. The Processor or personnel employed by the latter, may not perform any data processing operation outside those listed above and any changes requested in writing by the Controller.
3) The Processor, within the relative scope of competence, is obliged by law and according to the contract, for him/herself and relative employees and any other professional working for the company, to observe the provisions of the Data Protection Code, with special reference to the security measures envisaged in this Code in Appendix B Technical Regulations governing Minimum Security Measures. More specifically, the Processor must comply with the obligations outlined below.
4) The Processor will process data in accordance with the assigned tasks in conformity with the Contract and purposes for which the data are collected. If the need arises to process different personal data as an exception to those normally applicable, the Processor will notify the Controller in advance of this process.
5) The Processor, within the relevant organisation, implements the Minimum Security Measures as envisaged by the Code and the Technical Regulations governing Minimum Security Measures – Appendix B – of the Code, as well as all other relevant standards and regulations. The Processor, also on the basis of knowledge acquired in technical and technological developments, the nature of data, characteristics of processing operations, ensures that the security measures set up and put into place are suitable to minimise the risks outlined below:
– the destruction or loss, intentionally or accidentally, of data;
– unauthorised access to data;
– processing of data inadmissible or non-conforming to the purposes of the handling procedures.
6) The Processor applies the security measures, as outlined above, in order to guarantee:
– the integrity of data, i.e. the certainty that the information provided derives from correct processing procedures and cannot be manipulated;
– the availability of data, i.e. the possibility that the information provided is always present and usable according to operating needs of the Controller, within the agreed time frames;
– the confidentiality of data, i.e. the guarantee that the information provided and archived is accessible only by authorised personnel.
7) The Processor, within the relevant company organisation, appoints the physical persons assigned for processing of the data owned by the Client “employed” for processing in accordance with art. 30 of the Code. At the same time as appointing personnel, the Processor provides adequate instructions in writing to the assigned personnel regarding the methods of processing, in observance of legislation and this document. As an example, but not limited to, the Processor, in assigning the personnel in writing, establishes that these personnel only have access to personal data, the disclosure of which is strictly necessary to fulfil the assigned tasks. Furthermore, the Processor ensures that these personnel apply all provisions regarding safety in relation to the storage of passwords (electronic processing) and that safe locations are ensured for the storage of non-IT media containing deeds or documents with special data in accordance with articles 26 and 27 of the Code or their reproduction, adopting cabinets with locks (processing of sensitive data on hard copy). The assigned personnel are obliged to observe the rules of confidentiality also after termination of employment with the Processor, in relation to the processing procedures performed.
With reference to the requests for technical assistance from the Client regarding the use of personal email accounts, involving access by personnel of Amen to personal data of the Client and/or Third parties in an environment protected by Client credentials, as these are occasional events, Amen shall not act as system administrator, as specified in FAQ no. 1 of the Data Protection Authority in reference to provision of 27 November 2008 and subsequent amendments. In these cases, the Client will be requested authorisation, on a case by case basis, for access to the system, after which the same Client will receive notification of closure of the operation.
If the Processor receives applications from those concerned to exercise their rights as per art .7 of the Code, he/she will provide prompt notification in writing to the Controller, attaching a copy of the request.
8) The Controller also declares that the data, as referred to in the above point 1), transmitted by the latter to the Processor:
– are pertinent to and are not exceeding the purposes for which they have been collected and subsequently processed;
– in any event, any personal and/or sensitive data, subject to the processing procedures assigned to the Processor, are collected and transmitted in observance of all specifications in the Data Protection Code. It is understood that the Controller remains the party responsible for requesting consent of those concerned, when required.
9) The Controller authorises the Processor to report the personal data in order to provide the services to the following subject categories:
– subjects for whom rights to access the data are agreed upon by the relevant legislation or regulations;
– credit institutes for the management of revenue and payments, financial institutes, insurance companies and accounts auditors;
– subjects collaborating with the Processor to provide the Service, who will receive instructions in writing to ensure observance of the same level of protection of the personal data as ensured by Processor to the Controller.
It is understood that it will be the task of the Processor to ensure the Controller with the correct fulfilment by these subjects of the requirements laid down in the Code – Appendix B Technical Regulations governing Minimum Security Measures.
10) The Controller remains responsible for the methods of information processing implemented by means of application procedures developed according to his/her specifications and/or through their own IT or telecommunication devices.
11) This appointment shall have the same duration as the contract. If this contract should fail or prove less effective for any reason, this appointment shall also automatically be deemed invalid without the requirement to provide notice or withdrawal.

In het geval van het installeren van een Microsoft-besturingssysteem, worden de aanvullende bepalingen en voorwaarden van het gebruik vastgesteld te worden nageleefd door de software fabrikant, en kan in de sectie hieronder downloaden:

Microsoft Terms & Conditions