Voorwaarden voor testen van producten

Amen kan de Klant diens diensten op proef bieden gedurende de periode en op de wijze die is aangegeven op de site van Amen en/of op het controle paneel.

De dienst op proef zal zondermeer aan het einde van de proeftijd vervallen, en kan de Klant de dienst definitief kopen voor een periode van een jaar door diens wil daartoe opnieuw te kennen te geven.

Als de diensten op proef worden aangeschaft moet de Klant in ieder geval altijd de in de BD voorziene voorwaarden voor de afzonderlijke diensten in acht nemen.